برگزاری دوره های تخصصی شبکه


موسسه سپنتا پيشرو در صنعت IT، ارائه دهنده راهکارهايی جهت توانمند ساختن افراد و سازمان ها در استفاده بهينه از تکنولوژی نوين دنيای امروز می باشد. استراتژی سپنتا برای رسيدن به اين هدف، با ارائه دوره های آموزشی، تخصصی و مهندسی مشخص می گردد.
هم اکنون شرکت سپنتا با همکاری مدیر شبکه ی سپنتا جناب آقای مهندس علیرضا کریمی که مدرس بین المللی میکروتیک و نیز مدرس رسمی ripe میباشند اقدام به برگزاری دوره های میکروتیک همراه با ارائه ی مدرک بین المللی نموده است.
برای اطلاع از دوره ها و ثبت نام میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

معرفی دپارتمان آموزشی سپنتا