برگزاری امتحان استخدامی شرکت سپنتا

در تاریخ یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶، آزمون استخدامی “شرکت تعاونی سیستم های نوین ارتباطی سپنتا” با حضور ۵۰ داوطلب برگزار شد؛ که از بین واجدین شرایط، ۱۰ نفر برای مصاحبه نهایی انتخاب میگردند.