برگزاری امتحان استخدامی شرکت سپنتا

در تاریخ یکشنبه 2 مهر 1396، آزمون استخدامی “شرکت تعاونی سیستم های نوین ارتباطی سپنتا” با حضور 50 داوطلب برگزار شد؛ که از بین واجدین شرایط، 10 نفر برای مصاحبه نهایی انتخاب میگردند.