دیتاسنتر (Data Center)


دیتاسنتر (Data Center)


Data Center به گروه بزرگی از سرورها، زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی که برای ذخیره سازی، پردازش و توزیع مقادیرعظیمی از داده ها ( از راه دور) مورد استفاده قرار می گیرند، گفته میشود.
Data Center ، بسته به نوع کاربردی که برای آن تعریف شده است، می‌تواند به عنوان یک مرکز پردازشی، مرکز ذخیره داده، مرکز جمع آوری داده و یا تمامی این موارد عمل کند. مراکز داده بسیار عظیم و متنوعی در سرتاسر شبکه جهانی اینترنت در حال سرویس دهی هستند که برخی از این مراکز استفاده تجاری محدود درون سازمانی دارند و برخی دیگر در اینترنت به صورت تجاری و یا عمومی قابل استفاده هستند.

دسته بندی Data center
مراکز داده را با توجه به اندازه و کارکرد به دسته‌های زیر تقسیم می کنیم:
1- شبکه‌های سازمانی، تجاری و یا دانشگاهی (Campus)
2- شبکه‌های خصوصی ( ( WAN
3- فراهم کننده‌های سرویس (SP)
4- مراکز داده اینترنتی (IDC)
5- مراکز داده فراسازمانی (Extranet)
6- مراکز داده محلی ( Intranet)

خدمات دیتاسنتر سپنتا:
سرور مجازی
سرور اختصاصی
اجاره فضا
به روز رسانی متمرکز سرورها
تین کلاینت
هاستینگ ایمیل